Omet navegació

9.2.1 Objectius

  • Construir la carrosseria d'un vehicle.
  • Soldar el driver motor d'Arduino Uno.
  • Afegir dos motors de continua alineats amb el segon eix de rodes.
  • Programar els motors de continua emprant les funcions PWM d'Arduino.
  • Comprovar les connexions dels motors, bateries, i pins d'Arduino i shield abans d'alimentar el sistema.
  • Fer un diagrama de flux del processos i accions a controlar.
  • Ser capaç de completar el programa BlocklyArduino inicial per moure els motors de forma coordinada.
  • Programar la interfície APPInventor amb l'aplicació per Android.