Omet navegació

9.2. Projecte STEM: Cotxe teledirigit

El comportament del cotxe hauria de ser semblant a aquest quan l'hages acabat.