Omet navegació

7.2) Seguidor ratlles negres

Un seguidor de ratlles és un sensor que consta d'un led emissor d'infraroigs i un fototransistor receptor d'infraroigs, junt a un processador que dona una eixida digital que és el que mesura Arduino. Es sol gastar per detectar la proximitat d'un objecte a 1 cm de distancia o per detectar ratlles negres sobre un fons blanc.

Fes el muntatge següent:

Seguidor de ratlles + Arduino

Fixa't que l'eixida digital del sensor pel pin 1 del sensor està connectada a la entrada digital d'Arduino pel pin 5 d'Arduino. La informació va del sensor a l'Arduino.

Ara fes el programa següent amb Blockly@rduino.

Seguidor RatllaNegra

Cal que et mogues al fer les proves a 1 cm del full blanc creuant la ratlla negra. Si estàs a més distancia no pots detectar res.

El programa equivalent en Arduino IDE és:

boolean Deteccio_RatllaNegra = 0;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(5, INPUT);

}

void loop() {
    Deteccio_RatllaNegra = digitalRead(5);
    Serial.println(Deteccio_RatllaNegra);
    Serial.println("Si és 1 vol dir que detecta fullBlanc");
    Serial.println("Si és 0 vol dir que detecta ratllaNegra");
    delay(1000);
}

 
Fes la pràctica seguidor de ratlles 1