Omet navegació

8.1.1 Pràctica 1 NTC

Afegeix dos leds , un roig i un verd, i dues resistències de 330 Ohms al muntatge anterior per deixar-lo així.

T ºC + leds R i V

Ara programa amb bloclyDuino dues sentencies condicionals de forma que:

1) si la T ºC és major o igual a 43 ºC s'engega el led Roig. Si la T ºC baixa de 43 ºC el led roig s'atura.

2) si la T ºC és menor a 37 ºC s'engega el led verd. Si la T ºC és superior o igual a 37 ºC  le led verd s'atura.

3) Fixa't que hi ha un interval en qual no funciona cap led, ni el verd ni el roig.

4) Caldrà que completes el programa amb aquests 4 ifs , i afegesques sentencies de control dels leds i sentencies de comparació matemàtica.

8 1 1

Per aclararir-te el programa a fer, t'afegesc el diagrama de flux del programa demanat.

Flux del programa Temperatura + 2 leds