Tag: Drivers ESP32

Fer anar la targeta Wemos D1 R32 amb Lliurex 21

Si intenteu fer anar la targeta Wemos D1 R32 amb Lliurex 21 per treballar amb els vostres alumnes us trobareu un error com aquest quan proveu a carregar el programa Blink a la Wemos D1 R32. L’error és: Traceback (most recent call last):File “/home/eso4/.arduino15/packages/esp32/tools/esptool_py/4.5.1/esptool.py”, line 31, inimport esptoolFile “/home/eso4/.arduino15/packages/esp32/tools/esptool_py/4.5.1/esptool/init.py”, line 41, infrom esptool.cmds import (File …

Continua llegint