Omet navegació

Pràctiques de «Tecnologia i digitalització» amb Blockly@rduino / Nano33IoT / Núvol

BY-SA Copyleft (2021-2022): Carles Ferrando Garcia.
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons

Aquestes són les pràctiques que faig amb els alumnes de 4t d'ESO a la matèria Tecnologia i de Digitalització. Les pràctiques estan fetes pensant que els alumnes usaran un Arduino Nano 33 IoT, com que ja tenen tots mòbil i dades, és òptim usar eixa targeta i trauré tot el suc al seu mòbil. Moltes es programen de forma gràfica utilitzant tant el Arduino IDE com el Blockly@rduino, altres es programen escrivint codi amb l'Arduino IDE o l'editor del nuvol «IoT Cloud». Els alumnes s'han d'acostumar a diversos entorns de programació.