Category: Wemos D1 R32

Fer anar la targeta Wemos D1 R32 amb Lliurex 21

Si intenteu fer anar la targeta Wemos D1 R32 amb Lliurex 21 per treballar amb els vostres alumnes us trobareu un error com aquest quan proveu a carregar el programa Blink a la Wemos D1 R32. L’error és: Traceback (most recent call last):File “/home/eso4/.arduino15/packages/esp32/tools/esptool_py/4.5.1/esptool.py”, line 31, inimport esptoolFile “/home/eso4/.arduino15/packages/esp32/tools/esptool_py/4.5.1/esptool/init.py”, line 41, infrom esptool.cmds import (File …

Continua llegint

Com carregar programes a ESP32/Wemos a Lliurex (Python 3.6.9 o superior)

Arduino IDE funciona amb python 2.7 com vam veure a l’entrada anterior o amb python 3 si m’ha calgut canviar la versió per defecte per poder fer gastar altres programes. En el meu cas , tinc instal·lat en alguns lliurex 21 Python 3 per defecte per poder programar amb els alumnes batxillerat amb MicroPython. Vaig …

Continua llegint

Com carregar programes a ESP32/Wemos en Lliurex (Python 2.7)

Veurem en aquesta entrada com reparar una error d’Arduino IDE anomenat «No module named serial». Cal tindre en compte que Arduino IDE pot anar amb llibreries de python 2.7 (ho veurem en aquesta entrada) o amb llibreries de python 3 com veurem a la entrada posterior. Tinc Lliurex 19 als Dynabook de Conselleria on volia …

Continua llegint