Omet navegació

Pràctiques de «Tecnologia i Digitalització» amb Blockly@rduino / Arduino Uno

Blockly@rduino és un editor de programació visual basat en web per a Arduino.
Blockly@rduino es basa en BlocklyDuino,i Blockly, l'editor de programació gràfica basat en web. Proporciona blocs de llenguatge estàtic i generadors de codi per a la programació Arduino.
Blockly@rduino també soporta més de 40 blocs Grove per començar fàcilment a experimentar i aprendre amb microcontroladors.

Característiques de Blockly@rduino:

  • Programació d'Arduino amb arrossegant i soltant de blocs de codi visual.
  • Generació de codi font totalment compatible amb Arduino IDE.
  • Treballa i puja programes a la targeta amb qualsevol Windows, i en Linux pots convertir el programa a codi C al IDE per pujar els programes a la targeta.
  • Multilingüe: Anglés, Francés, Alemany, Espanyol.

Funcionament en Linux (Lliurex)