Omet navegació

7.4) Ultrasò de 4 pins

El sensor per mesurar distàncies que anem a provar ara es el emissor receptor de so de HC-SR04 que emet pols de 5 microsegons precedits d'un silenci de 2 microsegons, després rebota el só quan troba un obstacle i l'aparell escolta el so de retorn (eco) i compta el temps que tarda el so en anar i tornar.

Pols sonor ultrasons

Fes el muntatge següent.

Ultrasons 4pins Arduino

Cal tindre en compte que no pots mesurar distancies superiors a 4 metres ni inferiors a 3 cm o l'aparell donarà errors grans.

El programa per Arduino IDE és:

#include <HCSR04.h> // Cal afegir la llibreria «HCSR04» de matin Sosic anant a Eines, Gestió de biblioteques, cercant-la i important-la

UltraSonicDistanceSensor distanceSensor(10, 11);  // Inicialitza el sensor que usa el pins (pinTrig, pinEcho)

void setup () {
    Serial.begin(9600);  //Configurem el monitor sèrie.
}

void loop () { // Comença un cicle
    // Cada 500 mil·lisegons, fem una mesura usant el sensor i posem la distancia en centímetres.
    Serial.println(distanceSensor.measureDistanceCm());
    delay(500);
} // Acaba un cicle

Recorda instal·lar aquesta llibreria.
Llibreria HCSR04

Fes la pràctica d'ultrasò de 4 pins 1