Pràctiques de «Tecnologia i Digitalització»al curs 2021-2022

Cotxe controlat amb el teu telèfon (4t d’ESO).

Els materials que calen són: targeta Nano33IoT, driver motor, porta piles i pila de 9V, cables mascle femella, clemes, xapa de PP per tallar el xassís del cotxe.

L’esquema del que has de muntar és aquest:

Ací tens les instruccions i les ajudes que done als alumnes, i el vídeo de com es comporta aquest cotxe.

Làmpada amb sensor de presència (3r ESO).

Els materials que calen són: targeta Arduino UNO, leds anell corona, clemes, cables mascle mascle, xapes de fusta per tallar amb el làsser, detector d‘ultrasons, piles de 1.5 V i porta piles.

Es convenient que els alumnes cerquen a Internet models per agafar idees, després dibuixen els plànols de alçat i planta del que volen, i facen un prototip de cartró abans de dibuixar el model definitiu amb LibreCad, i tallar-lo amb el làser. Així ajustaran millor la mida dels materials i desperdiciaran menys fusta.

El dibuix de l’esquema elèctric pot ser semblant a aquest:

Ací teniu les instruccions i ajudes, i deo que done als alumnes per fer aquesta pràctica.

CyberFlors (2n d’ESO).

Els materials que calen són: targeta Arduino UNO, leds anell corona, clemes, cables mascle mascle, xapes de fusta per tallar amb el làser, piles de 1.5 V i porta piles, fulls de polímer sintétic de colors variats i textures rugoses.

Cal que algun alumne de cada grup es dibuixe alguns anells de fusta de diàmetres creixents per subjectar els pètals de les flors, i un suport en forma de trèbol per subjectar les fulles. Amb Librecad es molt fàcil fer això, i ho podem tallar amb el làser quan hagen revisat les mides.

El dibuix de l’esquema elèctric pot ser semblant a aquest:

Ací teniu les instruccions, ajuda i vídeo que proporcione als alumnes per fer aquesta pràctica.

Entorn de programació:

Per programar en ESO amb els alumnes m’agrada utilitzar el programari lliure BlocklyArduino junt amb Arduino IDE corrent dins de Lliurex 21 o algun Linux alternatiu. Hi ha altres programes que permeten que els alumnes usen diagrama de blocs per aprendre a programar. A mi m’agrada BlocklyArduino per que el puc instalar a cada ordenador i encara que falle Internet eixe dia que em cal usar-lo no em deixarà mai tirat. Com que és lliure no tinc que registrar-me ni jo ni cap alumne per usar-lo ni per guardar els programes fets a l’ordenador. Es guarden en format « nom_programa.B@ » i així sempre puc continuar un altre dia on m’havia quedat.

ABP de Tecnologia + Història (1r d’ESO).

En primer el nostre centre va optar per per una variant d’àmbits anomenada ABP en totes les matèries. Això permet que en cada ABP hi ha un especialista de cada matèria en tot moment dins l’aula. De forma que cada especialista explica cada dia el que s’ha programat de la seua especialitat.

En el cas nostre com que al taller em de dividir-nos en dos grups en dos tallers paret amb paret, quan hi ha dubtes de Tecnologia canvie de taller i el company/companya de Història es canvia de taller per no deixar els alumnes sols. Quan fem la Teoria sempre estem junts els dos professors a l’aula. L’experiència amb els alumnes enguany m’ha agradat força. No tinc clar que es puguen aplicar els ABP a tots els cursos i a totes les matèries. En qualsevol cas, per a cursos superiors, l’aplicació sempre hauria de ser voluntària amb professorat format.

Us deixe el «VÍDEO» de 3.5 minuts de la selecció de projectes que vam exposar en una mostra a la nostra biblioteca. No ens cabien tots i van seleccionar els que podien cabre en una taula.