Configura el controlador de l’escàner Brother DCP 7030 amb Ubuntu

Tin una impressora bastant antiga, i funciona com el primer dia, vaig triar bé un model amb tòner on la tinta n’asseca quan arriba la calor de l’estiu. Però és tant antiga que els controladors del fabricant no acaben de rutllar al meu Ubuntu de 64 bits. Per això us deixe aquesta xuleta que supose que us servirà per qualsevol Brother antiga.

Primer del tot anem a la web del fabricant Brother , i ens baixem el controlador per 64 bits i el controlador per a usuaris no admins per cable usb que en el meu cas són els paquets: brscan3-0.2.13-1.amd64.deb , i brother-udev-rule-type1-1.0.2-0.all.deb

Ara anem a la carpeta on han baixat via terminal:

cd Baixades

i els instal·lem amb les ordres:

A continuació provem si es detecta el escàner amb l’ordre:

dpkg -l | grep brother

i ara si no el teníem al menú principal, utilitats, instal·lem l’«Escàner de documents» amb l’ordre:

sudo apt-get install simple-scan

Arranquem el programa d’escaneig i provem si SANE detecta els controladors de l’escàner, en el meu cas no els va detectar. Per això cal arreglar aquest problema.

Encara que els controladors estiguen instal·lat a /usr/lib64, l’aplicació d’escaneig SANE el cercarà a /usr/lib, com diu la pàgina d’ajuda de LinuxMint.

Això fa necessari definir amb un enllaç feble entre ambdós directoris, a més a més , de crear la carpeta /usr/lib/sane:

sudo ln -sf /usr/lib64/libbrscandec.so /usr/lib
sudo mkdir -p /usr/lib/sane
sudo ln -sf /usr/lib64/sane/libsane-brother.so /usr/lib/sane

ara donem permís a l’usuari no admin per utilitzar l’escàner, en el meu cas jo ho faig amb l’ordre:

sudo usermod -a -G scanner carles

A continuació vaig on estan els dispositius d’escaneig i afegiré el meu

sudo gedit /lib/udev/rules.d/60-libsane.rules

Vaig amb amb compte amb gedit, i al final just abans de la ratlla «LABEL=”libsane_rules_end”», afegesc aquestes dues ratlles:

# Brother scanners

ATTRS{idVendor}==”04f9″, ENV{libsane_matched}=”yes”

Ja puc reiniciar l’ordinador amb el menú o amb l’ordre «sudo reboot»

I escanejar anant a Utilitats «Escàner de documents» o amb l’ordre « simple-scan »

La prova és ací: