Simulació de discromatòpsies amb MyPaint

Tens una familiar que pateix algun daltonisme ? Eres el responsable d’un ajuntament que posa senyals turístiques als carrers ? Treballes al mon de l’arquitectura i has de triar colors dins d’un edifici ?

Anem a fer un exercici de empatia i anem a veure el món tal el veuen les persones amb alguna discromatòpsia amb l‘ajuda de MyPaint.

A la darrera entrada van veure com instal·lar el MyPaint. Aquesta vegada cal que agafem fotografies en color del nostre ordinador en format JPG o PNG les obrim amb el MyPaint, i els passem els filtres d’insensibilitat al roig (protanòpia), insensibilitat al verd (deuteranòpia), insensibilitat al blau (tritanòpia) que té MyPaint si anem a «Visualització» , «Mostra el filtre» , «Mostra colors amb un simulat insensible al …»

Visualització, Mostra el filtre, Mostra colors amb un simulat insensible al ...

Ací veien un camp de lavanda com el veuria qualsevol personeta que puga veure tots els colors.

Camp de lavanda

Ací veien el mateix camp de lavanda com el veuria una personeta que siga insensible al color verd (deuteranòpia):

 Camp de lavanda amb el filtre insensible al verd

Ací veiem el mateix camp de lavanda com el veuria una personeta que siga insensible al color roig (protanòpia):

Ací veiem el mateix camp de lavanda com el veuria una personeta que siga insensible al color blau (tritanòpia):

Camp de lavanda amb un filtre insensible al blau

Ací veien un grup de senyals d’advertència com el veuria qualsevol personeta que puga veure tots els colors.

Senyals d'advertència

Ací veien el mateix grup de senyals d’advertència com el veuria una personeta que siga insensible al color verd (deuteranòpia):

Senyals amb filtre insensible al verd

Ací veiem el mateix grup de senyals d’advertència com el veuria una personeta que siga insensible al color roig (protanòpia):

Senyals amb filtre insensible al roig

Ací veiem el mateix grup de senyals d’advertència com el veuria una personeta que siga insensible al color blau (tritanòpia):

Senyals amb filtre insensible al blau

Com hauràs pogut comprovar. La percepció del món no és veu igual quan es pateix alguna discromatòpsia. Amb MyPaint podem posar-nos al seu lloc i seleccionar els colors de l’entorn si tenim la possibilitat de triar per fer-los la vida més fàcil.