Mesura la temperatura de xafogor amb Arduino al teu lloc de treball

El curs passat a començament de setembre va fer una calor horrorosa i enguany tornarà a fer-la. Tenim un clima mediterrani molt càlid amb cada vegada més episodis extrems de calor pel canvi climàtic que ja està ahí, al juny va haver a l’India més de 2300 morts amb una onada de calor que va superar els 50 ºC reals.

El RD 486/1997 de 14 d’abril estableix a l’annex III que als locals de treball tancats es compliran les condicions següents:

« a) La temperatura de los locales donde se realizecen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre los 17 y los 27 ºC. »

També diu que no es pot paralitzar de forma generalitzada les activitats en base als incompliments normatius anteriorment expressats. Cal constatar que el risc es greu per al treballador i no una mera incomoditat, molèstia o dany lleu.

Anem a veure com utilitzar Arduino i el sensor de temperatura i humitat RTH03, per determinar la temperatura de xafogor i utilitzar la taula de la «NOAA national weather service: heat index » passada a graus Celsius per saber el risc de patir malalties greus quan estem sotmesos a calor extrema a la nostra aula/oficina o lloc de treball.

El sensor RTH03 és un aparell per mesurar la temperatura real en ºC i la humitat relativa en % i és prou barat, ja que sol valdre un 10€. Ací tens  les seus dimensions i les connexions dels pins.

Pins RHT03

Pins RHT03

Les connexions dels seus pins segons el fabricant són les següents:

Connexions elèctriques

Connexions elèctriques

Quan ho connectem a l’Arduino Uno ho fem seguint aquest esquema si utilitzem una protoboard:

Esquema Arduino

Esquema Arduino

Cal utilitzar les llibreries DHT (DHT ha estat escrita per Rob Tillaart) i TIME ( Time ha estat escrita per  per Michael Margolis ) que us he deixat en aquest DHT-Time.zip i deixar-les descomprimides a la carpeta libraries dins de Arduino, al meu Debian jo ho tinc així:

/home/carles/Arduino/libraries/Time

/home/carles/Arduino/libraries/dht

A continuació tens el programa TemperaturaXafogor per carregar-lo a Arduino.

El programa mesura la Temperatura real en ºC i la Humitat relativa i calcula la temperatura de xafogor, presenta les dades en pantalla i dona els avisos de precaució o perill en funció de la temperatura de xafogor.

Ací tens una captura del programa en marxa.

Funcionament del programa

Funcionament del programa

Si revises el codi sols has de modificar dues coses:

1) Has de canviar les dades del lloc de treball modificant la línia:

Serial.println(“IES A_B_C Aula a_b_c “);//CAL CANVIAR EL LLOC I POSAR L-AULA ON FAS LA CLASSE

2) Has de posar l’hora real i la data a l’hora de començar la classe canviant la segona ratlla que comença amb setTime que veus a continuació:

//setTime(hr,min,sec,day,month,yr); // CAL POSAR L-HORA REAL I LA DATA AL COMENÇAR LA CLASSE A LA RATLLA DE SOTA
setTime(16,44,00,12,8,2015); //  CAL POSAR L-HORA REAL I LA DATA AL COMENÇAR LA CLASSE

Recordem que la Temperatura de xafogor és la temperatura que el cos humà percep quan la humitat és alta i encara que evapore suor del seu cos no se’n desfà de la calor prou ràpid.

La «NOAA national weather service» o «Servei meteorològic nacional dels Estats Units» ha publicat un «heat index en ºF» i existeix una taula equivalent «Temperatura de xafogor en ºC» amb diferents colors en funció del risc  que teniu» ací:

Taula de riscos per calor calculant la temperatura de xafogor en ºC

Taula de riscos per calor calculant la temperatura de xafogor en ºC

Els riscos són:

1) Precaució a T xafogor > 27 ºC i < 32ºC . Compte amb la fatiga i  amb l’exposició a l’activitat perllongada. Continuant l’activitat podria donar lloc a rampes per calor.

2) Extrema precaució a T xafogor > 32 ºC i < 41ºC.  Colp de calor i rampes de possibles.
Les rampes per calor són un tipus de malalties per la calor, són els espasmes musculars que resulten de la pèrdua de gran quantitat de sal i aigua a través de l’exercici. Les rampes per calor estan associats amb rampes a l’abdomen, els braços i les cames. Això pot ser causat pel consum inadequat de líquids o electròlits. Per tal d’evitar que es produisquen, s’ha de beure solucions d’electròlits, com ara les begudes esportives durant l’exercici o treball extenuant o menjar aliments rics en potassi com els plàtans i les pomes. Quan ocorren les rampes per calor, la persona afectada ha d’evitar el treball extenuant i l’exercici durant diverses hores per permetre la recuperació.

3) Perill a  T xafogor > 41 ºC i < 54ºC . Perill de Colp de calor molt probable.
Els símptomes i conseqüències del cop de calor poden incloure: Deliri, broncoaspiració, Vòmit, crisis epilèptiques (Convulsions), Cefalea (Mal de cap). El tractament contra la insolació consisteix en el transport del malalt a un lloc fresc, friccions estimulants, begudes fresques i lleugerament excitants. Anar al metge.

4)Risc extrem a T xafogor > 54ºC. Risc extrem de Insolació per calor o ictus per calor
Es diu insolació, ictus solar o infart de calor a la malaltia produïda al cap per l’excessiu calor del sol. La insolació es caracteritza per nàusees, vòmits, cefalea, calor de la pell, sopor i alteració de les fibres musculars exposades als seus efectes. En casos extrems poden observar convulsions i altres afeccions greus. Portar el pacient a un lloc fresc i a l’ombra, i aplicar compreses fredes al coll, engonals, aixelles i cap. Anar al metge.

Informació addicional: La temperatura de xafogor s’ha calculat primer en ºF (HI) utilitzant l’equació :

HI= c1 + (c2*TF) + (c3*humitat) + (c4*TF*humitat) + (c5*TF*TF) + (c6*humitat*humitat) + (c7*TF*TF*humitat) + (c8*TF*humitat*humitat) + (c9*TF*TF*humitat*humitat) ;

on les constants c són:

float c1= -42.379 ;
float c2= 2.04901523;
float c3= 10.14333127;
float c4= -0.22475541;
float c5= -0.00683783;
float c6= -0.05481717;
float c7= 0.00122874;
float c8= 0.00085282;
float c9= -0.00000199;
float HI ; // heat index in ºF

Després s’ha passat de HI a temperatura de xafogor en ºC simplement passant de ºF a ºC.

Si voleu més informació addicional sobre la temperatura de xafogor podeu consultar la Viquipèdia.

El País Valencià està infrafinanciat pel govern espanyol i el nostre govern autònom, tot i que ha mostrat bona voluntat fins ara, no disposa de diners per dotar les aules dels centres de secundaria ni primaria amb equipaments d’aire condicionat. Si hem de fer la nostra feina docent donant el millor de nosaltres mateixos amb la calda que sol caure, al menys caldrà que sapiguem  quan hem d’escampar la boira per salvar el nostre cul i el del nostres alumnes.

L'espoli fiscal que patim els valencians dibuixat per Ortifus

L’espoli fiscal que patim els valencians dibuixat per Ortifus