No més discriminacions al valencià

Fa algunes dies la Consellera d’educació valenciana va promoure una enquesta per tal que els pares/mares votaren si volien que els fills reberen l’ensenyament en valencià o en castellà, aquesta enquesta ha estat rebutjada per tota la comunitat educativa que reclama que es complisca la Llei d’Ús i Ensenyament en Valencià que cap govern autonòmic ha complert mai.

El que pretén el PP amb la seua política està clar, anar suprimint les llengües autòctones diferents al castellà, tot i estar reconegudes com cooficials per la nostra constitució, per deixar com única llengua  l’espanyol. És a dir, «una grande y libre» que ens deien quan érem menuts.

Fa poc també hem vist com els representats dels empresaris valencians no aconseguien ser rebuts a cap representant del ministeri i quan van ser eren rebuts a Madrid pel ministre d’infraestructures els va dir que «na nay» del corredor Mediterrani que tenen altres prioritats. Aquests representats van comentar a la premsa en tornar que envejaven als empresaris d’altres comunitats amb partits nacionalistes ja que quan aquests empresaris anaven a Madrid eren més escoltats quan demanaven inversions.

D’aquests  representants empresarials  em vaig recordar quan vaig llegir que el sindic major va entregar a les Corts Valencianes el 22 de desembre passat l’informe de fiscalització dels comptes de la Generalitat Valenciana de l’any 2013 on reconeix que la Generalitat té un patrimoni net negatiu de 17793,3 milions d’euros , fruit d’un dèficit comptable real de 8421 milions d’euros que és la diferència entre els ingressos i despeses d’aqueix any ja superat àmpliament enguany. L’informe deia explícitament «L’articulació del finançament estatal mitjançant mecanismes especials via  augment del deute dificulta els objectius de dèficit i deute, i la sostenibilitat financera futura de la Comunitat» Per l’auditor s’hauria de substituir el FLA i el PPP per «una reforma del sistema de finançament autonòmic de forma que es dotara ala C. Valenciana amb recursos semblants a la de la resta de comunitats». El Sindic deia que el sistema de finançament que Rajoy no ha volgut canviar « penalitza de forma notable la Comunitat Valenciana» i aquest finançament dolent junt a la caiguda d’ingressos són els responsables del dèficit.

Si anem a continuació a la hemeroteca i cerquen informació sobre inversió a la nostra comunitat podem trobar informació de com l’estat fa les inversions previstes en 2015 en cada comunitat autònoma en Euros per habitant. Us he fet una gràfica amb aquestes dades.

També us deixe la taula amb els números per poder fer càlculs.

Està clar que a nosaltres també s’ens podria aplicar aquells dita de que «Espanya ens roba», però no us feu mala sang, hem de reconèixer que no sols cal augmentar la inversió de l’estat, també cal millorar la destinació d’aquesta inversió i ja sabem que en el passat al País Valencià el govern ha cremat els diners en ciment i en infraestructures com l’AVE que a la resta d’Europa estan paralitzades des que ha començat la crisi.

Ací s’ha preferit desmantellar serveis públics com l’educació, la sanitat, les prestacions a dependents, … ,  la recerca dels instituts de ciència universitaris abans que deixar de fer-se la foto inaugurant AVEs caríssims de mantindre i aeroports sense avions i així ens va.

Us desitge un bon nadal i unes bones festes de cap d’any i esperem que el proper any els valencians especialment, catalans, illencs , i resta d’espanyols tinguen una mica més de trellat triant els seus representats.