Vaga 9 de maig

Demà hi ha una vaga a tot els secors educatius d’aquest país concretament hi ha convocats tot el funcionariat i les treballadores i treballadors dependents de totes les administracions educatives, i de les universitats, tant al PAS laboral, PAS funcionari PDI laboral i PDI funcionari, igualment afecta tots els treballadors i treballadores docents i no docents de l’ensenyament sostingut totalment o parcialment amb fons públics, monitors de menjador i altres activitats en centres públics i privats concertats, personal d’atenció educativa o assistencial externalitzat, personal de les escoles dependents de l’administració local, i personal de titularitat municipal, amb servei externalitzat.

El que demanem els vaguistes al País Valencià és:

  • La retirada del projecte de Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE) que ha presentat el Ministeri d’Educació.
  • La paralització i revocació de les reformes i retallades que en l’àmbit de l’educació han aprovat els governs espanyol i valencià i que estan suposant un greu deterioriorament de la qualitat educativa i una agressió sense precedents als drets de les treballadores i els treballadors de l’educació.
  • Que el valencià siga la llengua vehicular del sistema educatiu valencià.
  • La revocació de l’acord de 3 d’abril de 2013 sobre provisió de llocs de treball en règim d’interinitat signat per la Conselleria d’Educació i determinats sindicats. En aquest sentit, es reivindica el manteniment de l’acord de novembre de 2010.

És la primera vegada que veig alumnes que no sols no poden pagar-se els llibres sinó que també és la primera vegada que veig alumnes que no poden pagar-se l’esmorzar i venen moooooolts dies sense esmorzar.

Si cal retallar despeses que retallen despeses inútils i eliminen administracions sense competències (tots sabem quines administracions no tenen competències però cremen 22000 milions d’euros cada any) però que no retallen l’educació ni la sanitat que és el futur del país.