La LOMQE condena el valencià a la desaparició

La nova proposta del Ministre Wert de LOMQE és una nova agressió a l’ensenyament del i en valencià, i del conjunt de la llengua catalana, que està condemnat a la desaparició si s’arriba a aplicar.

D’una banda, les matèries queden classificades en troncals (amb un mínim del 50% de l’horari), específiques (amb un màxim del 50% de l’horari) i d’especialitat, on no s’especifica l’horari que tindran. El valencià quedarà relegat a matèria d’especialitat i no troncal. Per tant, no té un mínim d’hores assegurat perquè haurà de competir amb les específiques.

D’altra banda, en segon o tercer curs i en sisè de Primària l’alumnat serà avaluat en competència en comunicació en la llengua materna, segons els nous articles 20 i 21. Això significa que una part important de l’alumnat valencià no serà avaluat en valencià. En Secundària, de les dues matèries possibles d’especialitat, només se n’avaluarà una. Per tant, el valencià podrà quedar exclosa de l’esmentada avaluació, segons el nou article 28.
A més, en la disposició addicional trigèsim novena es parla que “les llengües cooficials seran oferides en les diferents assignatures en proporcions equilibrades en el nombre d’hores lectives”. Això empitjora encara més el decret de plurilingüisme aprovat pel govern valencià i publicat en el DOCV en ple mes d’agost i obligarà al govern valencià a adaptar-s’hi si aquesta proposta del ministre Wert va endavant.

Si en conjunt la reforma del ministre Wert ja comporta un atac a l’ensenyament públic per eliminar reforços per als més dèbils, eliminar matèries en batxillerat com Llatí, Grec, Dibuix Tècnic, Tecnologia Industrial, Biologia, Geologia, per la via de la simple supressió o per la via de no fer-ne cap troncal de ciències no siga que calga posar professors. Ara hem d’afegir un motiu més, i és aquest atac sense precedents a les llengües pròpies.

Per això cal anar el pròxim dissabte 15 de desembre a Castelló a la manifestació en commemoració dels 80 anys de les Normes del 32, que ara pren un nou sentit davant aquest brutal atac al català a l’ensenyament.

Font: STEPV