No a la cessió de sòl públic per a centres privats

L’Avantprojecte de Llei d’Acompanyament als Pressupostos de la Generalitat de 2012 assenyala que la Generalitat podrà col·laborar amb els particulars en la promoció de centres educatius d’iniciativa social (CIS), amb la finalitat de garantir la llibertat d’ensenyament. És per això que podrà atorgar concessions sobre béns demanials de la seua titularitat, així com els que hagen transmés altres administracions, per a la construcció de centres educatius de titularitat privada que reunisquen els requisits per a ser sostinguts amb fons públics.

Segons aquest plantejament els col·legis serien centres concertats –és a dir privats subvencionats amb fons públics- i gaudirien d’una concessió de 75 anys durant els quals serien explotats per l’empresa privada, amb el pagament d’un cànon per la cessió dels terrenys públics.

El nou conseller d’Educació, José Císcar, va afirmar el passat 8 de juliol, que ja “tenemos el pliego” de condicions i “se está estudiando el modelo de convenio, muy avanzado, con los ayuntamientos” que seran els que realitzen la cessió del terreny a la Generalitat per a que esta licite la seua concessió a l’empresari corresponent.

Així mateix el titular d’educació va desvelar que aquest projecte té com a objectius garantir “la llibertat d’elecció de centres” i “equilibrar” el mapa de l’ensenyament a la nostra comunitat. De manera que del 37% de col·legis concertats i privats i el 63% de públics passaran a ser d’un 50% en els dos models.

Aquesta iniciativa suposa renunciar a l’escola pública de qualitat com l’única que pot garantir la igualtat d’oportunitats entres els ciutadans i ciutadanes i substituir-la per una escola privada/concertada, on l’escola pública seria merament subsidiària d’aquesta. Suposa igualment un trencament del consens sobre la planificació del mapa escolar i l’execució del mateix. Darrere d’aquesta proposta es troba igualment la renúncia de la conselleria a la construcció de nous centres escolars propis.

Aquest model de potenciació de l’escola privada/concertada no és cert que supose una major oferta o llibertat per part dels pares i les mares. Al contrari del que afirma el conseller, en les grans ciutats la majoria de l’alumnat està escolaritzat en centres concertats i és una vertadera odissea trobar plaça en centres públics, pel que moltes persones es veuen obligades a matricular els seus fills i filles en una escola privada/concertada. És necessari per tant atendre aquesta demanda de places públiques amb la construcció de nous centres escolars públics.

La Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic -integrada per FAPA-València, FE CCOO PV, FETE UGT PV, STEPV, CGT, CAVECOVA, Escola Valenciana, FAAVEM, SEPC, BEA, Campus Jove, Associació de Directors de Primària, Associació de Directors de Secundària, Moviments de Renovació Pedagògica i ADIDE ha acordat convocar mobilitzacions contra la proposta de l’administració de cessió de sòl públic a empreses privades per a la construcció de centres escolars i una manifestació a València el pròxim dissabte 21 de gener en defensa de l’escola pública i contra les retallades que està patint constantment.

La propera mobilització serà aquesta setmana el dia 21 de desembre.  Si algun pare/mare pot anar serà benvingut.

Més informació ací.