Una multa contra tots: en solidaritat amb Acció Cultural

El passat 17 de febrer, Acció Cultural del País Valencià (ACPV) es va veure obligada a
cessar les emissions de TV3 al País Valencià, després de 26 anys. Durant aquest temps,
TV3 havia esdevingut una oferta televisiva normalitzada al País Valencià, on s’ha
distingit per la seua qualitat i pel fet de ser una de les poques ofertes audiovisuals en
català.

Malgrat això, el president Francisco Camps va decidir, ara fa quatre anys, obrir una
sèrie d’expedients administratius contra l’entitat responsable d’aquestes emissions,
Acció Cultural, cosa que s’ha traduït en una llarga persecució política i econòmica. El
passat mes d’octubre, l’entitat ja va haver de pagar 126.943,90 euros per satisfer una
primera multa, i ara s’enfronta a dues multes més que sumen vora 800.000 euros (dels
quals ja n’ha pagat 130.000), una quantitat absolutament desproporcionada per a una
associació cultural sense ànim de lucre la continuïtat de la qual pot posar en perill.

Durant aquests quatre anys, Acció Cultural ha fet patent l’amplíssim suport a TV3 al
País Valencià, fins a arribar a l’èxit de la manifestació del passat 16 d’abril a València.
En aquest sentit, cal també recordar les 651.650 signatures recollides per la Iniciativa
Legislativa Popular (ILP) “Televisió sense Fronteres” per legalitzar la recepció de totes
les televisions en català en el conjunt del domini lingüístic, i que ara podria entrar a
tràmit parlamentari al Congrés espanyol.

Tant el projecte de llei impulsat per la ILP com el recurs que Acció Cultural ha
presentat davant el Tribunal Suprem poden acabar donant la raó a l’entitat en aquest
conflicte artificial; però, de moment, Acció Cultural ha de pagar les multes que encara
té pendents si no vol patir l’embargament dels seus comptes corrents i béns mobles
i immobles. Davant aquesta greu situació, el nostre deure és col·laborar a fer front
col·lectivament a una multa que en realitat és contra tots els que creiem en la pluralitat
informativa i la llibertat d’expressió. Per això, avui, diferents mitjans publiquem aquesta
crida pública perquè feu una donació solidària a Acció Cultural (www.acpv.cat): així
com junts vam aconseguir les 651.650 signatures per a la ILP, junts hem de reunir els
diners necessaris per garantir la continuïtat d’Acció Cultural.