Edició i subtitulació de vídeos en GNU Linux (2)

Agafarem el  vídeo que hem preparat a la primera part i li afegirem els subtítols que farem amb Gnome subtitles. Per tant cal que aneu al synaptic o al centre de programari, el cerqueu i l’instal·leu.

1) Mirem la pel·lícula i anotem el temps que cada seqüència en h:mm:ss en un full o on vulgueu.

2) Obrim el gnome subtitles i anem escrivint en cada seqüència el text del subtítol i anotem el temps d’inici i el final on apareixerà el subtítol.

Afegim els subtituls

3) Obrim el vídeo que volem subtitular

Obrim vídeo

i mirem si funcionen bé els subtítols.

Vídeo obert

(En el meu cas calia corregir els temps).

4) Obrim l’avidemux , obrim la pel·licula i posem els còdecs que volem que tinga la pel·licula  ( Jo utilitze Vídeo: xvid i Àudio: mp3 ).

Vídeo amb còdecs

5) Anem a la pestanya filtres de vídeo, en la finestra que s’obre premem subtítols, subtitler, premem el signe més + per afegir el fitxer Subtítols-Vallis-Clausa.srt o com es diga el vostre fitxer *.srt

Filtre subtituls a avidemux

6) Ara cal afegir el fitxer Subtítols-Vallis-Clausa.srt la font o tipus de lletra dels subtítol (en linux estan en /usr/share/fonts/truetype/tipus-de-lettra/subtipus-de-lletra.ttf (podeu mirar com som si aneu a aplicacions , accessoris, mapa de caràcter) , també cal triar la codificació UTF-8 , el color , i la posició del subtítol a la pantalla de vídeo (dalt o baix dependrà d’on taparàs menys el que vols mostrar), premeu D’acord i tanqueu la finestra.

finestra subtitler

Mireu el detall de la posició

Posició

7) A continuació provem el vídeo abans de recodificar-lo , per previsualitzar el vídeo canvieu entrada per sortida (eixida) a la pestanya i premeu la icona d’engegar el vídeo.

Sortida vídeo

8 ) Ara premeu Alça o Desa per fer la barreja del vídeo amb els subtítols. El vídeo acabat és aquest.