L'educació potes amunt

Aquest curs s’ha perpetrat un atemptat contra l’educació al País Valencià i la majoria de pares ni s’han enterat. El retall és molt greu i suposa deixar els alumnes més necessitats desprotegits.

La conselleria ha reduït a primària tota l’ajuda compensatòria que tenien el xiquets amb dificultats amb l’excusa de la crisis. Això vol dir que als xiquets i xiquetes que els calia l’ajuda del logopeda o un mestre de suport per assolir els objectius educatius a velocitat diferent dels altres companys ja no tindran aquest recurs.

No contents amb aquest retall que afecta els més desvalguts a edats tant primerenques, la conselleria a entrat a secundaria a retallar a sac. La compensatòria també s’ha esfumat a secundaria, i a més a més han reduït grups augmentant la ràtio a 33 alumnes per posar les coses difícils al professorat. I tot això suposant que no vindrà cap alumne nou més durant el curs, si en ve algú més ens l’haurem de menjar amb patates.

En la formació professional han reduït desdobles als tallers deixant grups de més vint alumnes per anar als tallers amb torns i fresadores quan la normativa de seguretat ho prohibeix de forma explicita. És a dir, ara també començarem a tindre accidents laborals amb alumnes no ja en empreses treballant en negre sinó al mateix centre de formació professional.

Al batxillerat la conselleria a suprimit de facto la matèria de modalitat Tecnologia Industrial I i II posant una barrera absurda als centres , doncs aquesta matèria sols es pot ofertar si hi ha 12 alumnes inscrits en primer de batxillerat i 12 en segon de batxillerat, no hi ha cap matèria de batxillerat que tinga tal barrera.  És cert que l’associació de professors de tecnologia de la comunitat valenciana ha dialogat a la conselleria però aquesta s’ha tancat en banda. Els professors de tecnologia recomanen als seus alumnes que facen física , matemàtiques i si volen fer alguna enginyeria  i els donen una molt bona idea del que poden trobar a cada enginyeria en aquesta matèria i a més a més fent pràctiques motivadores, quan construeixen seguidors solars fotovoltaics i aprenen a programar-los en wiring , basic , diagrama de flux o amb el programari lliure blocos/babuino, venen els alumnes fins i tot en hores lliures que s’esgota el calendari escolar.

En el fons el que s’està discutint ací és si la conselleria d’educació vol promoure els estudis científics/enginyeries per que troba que la nostra comunitat està necessitada de personal qualificat en estudis cièntifics/tècnics, o si per el contrari pensa que amb el model de Sol i Platja en tenim prou i en aquest cas sols calen cambrers, constructors i manobres. La generalitat valenciana s’omple la boca parlant de noves tecnologies però no en fomenta la educació en branques científic/tecnològiques.

Tornant al punt dels alumnes més dèbils, els darrers informes PISA no han deixat en molt bon lloc a la Comunitat Valenciana, de fet al darrer informe PISA la comunitats valenciana no ix de forma directa ja que la conselleria es va negar a participar en l’estudi ampliat, hi ha autonomies com Castella i Lleó , La Rioja, Aragó i Navarra que tenen una mitjana comparable a Holanda i Alemanya mentre que hi ha altres autonomies que tenen resultats baixos comparables als de Grècia i Portugal, quina és la diferència ?

Justament la utilització de reforços de compensatòria en edats primerenques on l’alumne és recuperable i on els programes d’atenció especialitzats no són un caixa negra per maquillar l’index de fracàs escolar i expedir certificats de graduat escolar. A més amés tots sabem que si un grup d’autonomies tenen una mitjana molt superior a l’espanyola la resta que no amplia estudi han de tindre de forma forçosa una mitjana molt més baixa per que la mitjana espanyola siga la que és. Recordeu que la mitjana de 25 i 75 són 50. Si us heu fixat el que està fent la conselleria ens aboca a empitjorar encara més les properes proves PISA.

Comparació PISA 2006

La pregunta que cal fer-se ara és si la crisi és brutal que cal fer, retallar l’ensenyament públic i hipotecar el futur o retallar altres despeses  mediàtiques i faraòniques ?

Comparem Espanya i el millor sistema educatiu del món Finlàndia segons els informes PISA.

Aspecte a comparar Finlàndia

(Les dades són de
juny de 2009 si no es diu el contrari)

Espanya

(Les dades són de
juny de 2009 si no es diu el contrari)

Alumnes a
l’ensenyament públic
98,00% (any 2006) 65,00% (any 2006)
PIB dedicat a
l’ensenyament públic
6,10% 4,30%
Despesa pública en
educació respecte a la despesa pública total
12,60% 11,10%
Cost que suposa una
plaça pública (alumne)
6400 Euros 7100 euros
Despesa publica que
s’endú els sous de personal i l’equipament dels centres públics
60,9 % personal

32,1% equipament

73,5% personal

16,7% equipament

Beques i ajudes als
alumnes en primaria i secundaria respecte al total de despesa
pública
3,00% 1,80%
Beques i ajudes als
alumnes en universitat respecte al total de despesa pública
16,20% 7,90%
Els professors són
funcionaris o contractats eventuals
funcionaris funcionaris
Anys de formació
dels mestres de primaria i % de formació professional (
pedagògica) que han d’haver assolit.
5 anys

50%

3 anys

40%

Anys de formació
dels professors de ESO i % de formació professional ( pedagògica)
que han d’haver assolit.
5 anys

21,9%

4,5 anys

9,1%

Anys de formació
dels professors de batxillerat i % de formació professional (
pedagògica) que han d’haver assolit.
5 anys

21,9%

4,5 anys

9,1%

Estatus de la
formació continua del professorat
Obligatòria Facultativa però
necessària si es vol promocionar.
Hores lectives
setmanals de cada professor a secundaria
Entre 11 i 17 Entre 17 i 19
Hores setmanals de
cada professor de presencia a secundaria
Entre 17 i 27 30
Edat de prejubilació
si es té el temps mínim treballat / temps mínim
No existeix
prejubilació amb pensió completa.
60 anys

35 anys treball

Edat de jubilació
forçosa
60 anys 65 anys
Percentatge de
mestres i professors de secundaria respecte a la població activa
1,70% 1,60%
Percentatge de dones
a l’ensenyament primari i secundari
69,40% 62,50%
Percentatge d’alumnes
que fan 2 hores de deures diaris en llengües mates o ciències.
85,00% 60,00%
Percentatge d’alumnes
que fan de 2 a 4 hores de deures diaris en llengües mates o
ciències.
10,00% 25,00%
Percentatge d’alumnes
que fan més de 4 hores de deures diaris en llengües mates o
ciències.
10,00% 3,00%
Ràtio màxima
alumnes preescolar
7 alumnes/mestre 25 alumnes/mestre
Proporció mitjana
alumnes professors a primària
15 alumnes/mestre 14,2 alumnes/mestre
Proporció mitjana
alumnes professors a secundaria
9,7
alumnes/professor
12,5
alumnes/professor
Pot repetir l’alumne
de primària en qualsevol curs o sols en final de cicle
Qualsevol curs Final cicle
Avaluació per
obtindre certificat de batxillerat ( no és la PAAU)
Avaluació dels
professors i prova externa.
Avaluació dels
professors
Percentatge de
població que obté el certificat de batxillerat
86,50% 61,10%
Percentatge de
diplomats en ciència i tecnologia per cada 1000 habitants.
17,9 (any 2006) 11,5 (any 2006)
Percentatge de
diplomats en ciències socials , comerç i dret
23,4% (any 2006) 28,3% (any 2006)


Font bibliogràfica: Tots els pares s’haurien de llegir aquestes dues fonts per fer-se una idea de com estem en relació als països veïns.

  1. Informe PISA 2006.
  2. Xifres clau de l’educació a Europa 2009.