Robots , automatismes, educació i vocacions científiques tècniques.

Avui he anat amb els alumnes al segon concurs de robots DESAFIO ROBOT organitzat per la Conselleria d’educació de València i les universitats valencianes.

Vull comentar que em sembla una iniciativa molt encertada per fomentar les vocacions científiques i d’enginyeria entre els nostres alumnes. Fer que els nostres alumnes programen de forma gràfica, robots Lego RCX o Lego NXT per fer un rescat o seguir una línia,  utilitzant digrames de fluxe encara que sols es puga fer en windows es una forma d’incitar en els alumnes les ganes d’aprendre més, dignificar la matèria de Tecnologia a la ESO i al Batxillerat, i mostrar-los les possibilitats que els ofereixen els estudis d’enginyeries. En aquest país falta cultura científica.

També vull comentar que trobe a faltar una secció del tipus dels MERCATEC que vaig coneixer a Catalunya, on els alumnes exposaven els seus projectes i explicaven el seu funcionament. Una secció amb automàtismes controlats amb microcontroladores com PICAXE o ARDUINO dotades d’un integrat L293D que són programables amb Lliurex estaria molt bé per mostrar que també es poden fer coses amb els sistemes operatius lliures. Estaria molt bé que la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana defengués una mica més el seu sistema operatiu Lliurex.