Efemèrides: 733 anys de la mort del capdill Al-Azraq

Despús-ahir  5 de maig feia 733 anys de la mort a les muralles d’Alcoi d’Abu Abd Allah ibn Muhammad ibn Hudhayl conegut popularment com Al-Azraq ( el bluet, pel color dels ulls).

Al-Azraq tingué en vida el títol honoric de wazir (visir)  i fou senyor dels castells de :

Al-Azraq és va rebelar com l’opresió de les tropes de Jaume I el Conqueridor a la final d’estiu o principi de la tardor de 1247 i és va resistir durant 11 anys els cavallers d’En Jaume I dins la amplia zona muntanyosa del nord d’Alacant que controlava.

Jaume I el Conqueridor per aquella epoca fou rei d’Aragó, Catalunya, Mallorca, València, i senyor de Montpeller a Occitania, i no va guanyar a Al-Azraq fins que un traïdor sarraí va vendre Al-Azraq per tres-cents besants i quatre jovades de terra a Benimassor (actualment Benimassot).

Actualment hi ha un paral·lelisme que ningú vol veure però podeu ben jurar que si ressuscités Abu Abd Allah ibn Muhammad ibn Hudhayl aniria a als Territoris Palestins Ocupats a defensar la seva terra no sabem  de quina forma, però segur que donara molta feina. És curiós que el modern i democràtic estat d’Israel sols sapiga aplicar als Territoris Palestins Ocupats les medievals polítiques del nostre rei En Jaume I, açò és, cartes de poblament i repartir jovades de terra, o com ho diuen ara, establir colonies o assentaments als territoris.

Font: Al-Azraq Visir i Senyor de la Vall d’Alcalà de Gallinera. José Lull.