Virtualitzar Lliurex amb Virtualbox (II)

A l’entrada anterior hem vist com crear una màquina virtual per tal que els alumnes pràctiquen amb les operacions d’administració de Lliurex doncs aquesta màquina té connexió a Internet i podem actualitzar-la però podem treure-li encara més suc a la màquina virtual.

Anem a veure com poden passar-li els controls dels ports USB a la màquina virtual per controlar una impressora, llegir memòries USB, programar micropics PICAXE, o programar amb robots LEGO suposant en aquest darrer cas que tenim una llicència per al MS Windows que posem dins la màquina virtual.

Per defecte els amfitrions (host en anglés) no permeten que les màquina virtuals prenguen el control dels ports USB. Per permetre-ho anem a modificar una línia de /etc/fstab . Aquest mètode  serveix per als sistemes operatius Ubuntu, Debian, Lliurex, OpenSuse quan actuen de host. La font en que m’he basat és aquesta,  en Linux està tot inventat !!!

Obrim un terminal i escrivim (sudo gedit /etc/fstab ) i afegim la línia que veus al final per muntar dispositius usb.

Fitxer /etc/fstab amb la darrera línia afegida.

Afegim la línia usbfs /proc/bus/usb usbfs defaults,devmode=666 0 0

Si ara habilitem la lectoescriptura dels ports usb a la pestanya Paràmetres, i botó USB al programa Virtualbox.

Paràmetres USB al programa Virtualbox

Paràmetres USB al programa Virtualbox

En arrancar de nou la màquina virtual amb un dispositiu usb com el micropic PICAXE connectat per cable USB a l’ordinador ja podem anar a Dispositiu, Dispositius USB i activar el control per part de la màquina virtual del port USB on està el micropic PICAXE.

Port PICAXE AXE27 activat per a la màquina virtual Lliurex 8.09

Port PICAXE AXE27 activat per a la màquina virtual Lliurex 8.09

Si ara instal·len el programa LinAXEpad, com vist en una altra entrada, dins la màquina virtual ja podem programar amb aquest sistema operatiu Lliurex 8.09 de forma nativa la controladora PICAXE.

PICAXE programat amb LinAXEpad a Lliurex 8.09 de forma nativa.

PICAXE programat amb LinAXEpad a Lliurex 8.09 de forma nativa.

Res no ens impediria crear una màquina virtual a Lliurex amb VirtualBox , instal·lar un windows xp legal i programar els Robots Lego amb Robolab. Linux ja sabem que és més estable que windows i no està afectat pels virus, cal aprofitar-ne els avantatges.