Virtualitzar Lliurex amb Virtualbox (I)

Virtual box és un programari de virtualització que ens permetra instal·lar dins d’un ordinador real una maquina virtual a la qual li podrem instal·lar els istema operatiu que vulgam (sempre que tingam llicència d’aquest sistema operatiu és clar). Podriem instal·lar al institut un Lliurex dins d’un lliurex i això ens permetria que els alumnes pugueren practicar amb l’administració del sistema operatiu virtual sense donar-los la contrasenya de root de l’ordinador real i per tant sense posar en risc el sistema. Anem a instal·lar un Linux Lliurex dins d’un Debian Lenny en el nostre cas.

Visitem la web de Virtualbox i ens baixem els binaris més moderns del programa.

Cerquem un terminal i naveguem fins on tenim els binaris. Suposant que són a /home/usuari ara sols cal instal·lar el paquet deb fent-nos root

su

******

dpkg -i virtualbox-2.1_2.1.4-42893_Debian_lenny_i386.deb

Cal que fem l’usuari menbre del grup Virtualbox, per fer això anem a Sistema , prenen sobre l’usuari i propietats del grups i afegim al grup Virtualbox el nou usuari. Ara ja podem comprovar als permisos del usuari que pot utilitzar Virtualbox.

Afegim l'usuari al grup virtualbox

Afegim l'usuari al grup virtualbox

Anem a sistema i cerquem la icona de Sun VirtualBox, iniciem el programa.

virtualbox

Premem el botó  Nova.

Posem el nom , el sistema operatiu a instal·lar, i la versió del sistema operatiu.

Assignem la memòria ram a la màquina virtual.

Creem el disc dur virtual amb una mida buida de 6 G o fins el que vulgam.

Arranquem la la màquina virtual creada amb el cdrom del sistema operatiu que vulgam crear , i fem la instal·lació com si fos un ordinador normal.

El més probable és que a l’iniciar la maquina virtual amb els sistema operatiu instal·lat no pugau veure la barra del nou sistema operatiu. A l’entrar dins del sistema virtual el control del ratolí i el teclat el té la màquina virtual, si voleu tindre el control amb la màquina real us caldrà prémer la tecla CTRL del costat dret del teclat.

primer arranc (i desastrós) de la màquina virtual

primer arranc (i desastrós) de la màquina virtual

Per arreglar aquest embolic tornem a entrar dins la màquina virtual , i cerquem la pestanya Dispositius, Instal·la les Guest Additions, premem aquesta pestanya i reiniciem després la màquina virtual.

Pestanya Dispositius, Guest Additions

Pestanya Dispositius, Guest Additions

Al reiniciar veureu un cdrom virtual amb programari de virtualbox per arreglar la mida de la pantalla virtual.

Cdrom amb VBOXADDITIONS

Cdrom amb VBOXADDITIONS

Obrim un terminal amb ALT + F2 i escrivim dins gnome-terminal.

Obrint el terminal sense emprar els menús

Obrint el terminal sense emprar els menús

Anem amb el terminal a cercar el cdrom (cd  /media/cdrom0) i executem com root els drivers per arreglar la pantalla.

Executem sudo sh ./VBoxLinuxAddtions-x86.run

Executem sudo sh ./VBoxLinuxAddtions-x86.run

Reiniciem el Lliurex virtual.

Lliurex 8.09 virtual corrent dins d'un host Debian Lenny.

Lliurex 8.09 virtual corrent dins d'un host Debian Lenny.

Ara ja poden utilitzar aquesta màquina virtual amb els alumnes per pràcticar les operacions d’administració que normalment no poden fer a l’aula. Amb un ordinador real amb una ram de 1 G ja teniu prou potencia sobrada per fer això , amb 500 Mb també podreu fer-ho però anireu més justets , la màquina anirà més lenta.