Perquè faré vaga ?

Aquest dimecres 17 de desembre hi ha convocada una vaga general a l’ensenyament públic al país valencià. Hi aniré a la vaga per molt motius, però bàsicament ho podria resumir dient en aquests punts:

  • La conselleria està desviant els diners de l’ensenyament cap als seus  amics que li gestionen els barracons. No és de caixó que hi hagen tants barracons i per tant de temps. Algú està fent-se de or amb els barracons i enlloc de fer edificis nous es tiren els diners a l’abocador.
  • La Conselleria no té una planificació coherent de les necessitats formatives del professorat. Es fan els cursos que es fan per que els diners arriben de Madrid doncs no hi han diners propis per fer-ne quan cal.
  • Està manllevant recursos bàsics a primària , per exemple, retallant la plantilla de mestres terapeutes per als xiquets amb necessitats formatives especials. Això és especialment greu doncs impedirà atendre a alumnes que amb ajuda se’n podrien sortir amb exit a l’escola i recuperar les seves possibilitats formatives. A secundaria he tingut alumnes que eren els segons de la seva classe per l’esforç que hi dediquen i aquests mateixos alumnes a primària no donaven un dura per ells abans d’anar a rebre atencions terapèutiques.
  • No s’inverteix a primària  els recursos en anglès per fer efectiu el coneixement  d’aquesta llengua. Calen 3000 mestres especialistes i formació per tots els altres mestres i en arribar a secundaria ens fan donar la Educació per la ciutadania en anglès. Això és per plorar i no riure.
  • No hi estic d’acord en com reparteixen les beques , m’he assabentat que si el criteri acadèmic es equivalent el criteri següent és que les primeres per als arrimats a l’Opus, els segons per als xiquets de l’escola privada concertada i els tercers en ordre de prioritat per als xiquets de l’escola pública. Aquest repartiment és immoral  i va en contra de qualsevol criteri de justícia social.
  • No s’inverteix prou en formació del professorat en secundaria. En donen els nous equips amb Lliurex i no fan cursos de formació massius per al nous sistema operatiu a als centres que reben Linux. La gent s’assusta i vol posar windows pirata. Demanen el recurs formatiu i ens dieuen que no hi ha cales però que si algú posa windows pirata tancaran al director. Això es de bojos no tinc 30 hores lliures per assessorar a la gent sols tins 3 hores i les tinc ben ocupades. Aquests sols volen lliurex per estalviar-se la pasta no per que hi creguen en les bondats del programari lliure.
  • Del tema del valencià i el seu nul suport per part de l’administració ni parle. Hi ha 14 sentencies judicials incomplertes per part de l’administració.

Em sembla que si calle i en quede a casa seré complice del desmantellament de l’escola pública que tant va costar d’aconseguir, per aquests motius aniré a la vaga i consideraré un pocavergonya qui no vaja.