No tens dret

Donava per perdut aquest lloc i ni havia rectificat que l’eXe ja és pot executar en Firefox 3 però necessite contar quelcom al vent i exorcitzar els dimonis així que reactive de nou el lloc.

Aquesta setmana passada vaig instal·lar una partició amb programari lliure (Linux) a l’ordinador de la sala de professors amb arranc dual per donar a coneixer l’alternativa de linux on per defecte arranca en primer lloc windows, i un funcionari del centre m’ha manprés pels passadisos molt enfadat dient-me “No tens dret a instal·lar Linux a la sala de professors , l’ordinador no és teu, si vols Linux instal·la’l a casa o al teu departament.” no cal dir que m’he quedat glaçat per la forma i pel contingut i després de rumiar-ho m’agradaria recordar als alumnes que ens van escoltar i als seu pares/mares algunes coses.

Legalment qualsevol ciutadà té dret a no estar discriminat a l’escollir les aplicacions o sistemes per relacionar-se amb les administracions públiques sempre i quan s’utilitzen estàndards oberts segons la llei 11/2007 de 22 de juny d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i l’ensenyament , recordem-ho, és un servei públic. Però és que a més a més la llei 11/2007 de 22 de juny d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics també diu que les administracions públiques utilitzaran estàndards oberts i això justifica el meu dret a utilitzar a la sala de professors el sistema que que jo vulgui.

Tanmateix hi ha, a més a més, motius tècnics per justificar la meva predilecció per aquest sistema operatiu, us els resumiré fent una breu comparativa:

1) Resistència als virus:

Gnu/Linux: És immune als virus que no l’afecten en absolut per el seu disseny.

Windows: És molt feble i és afectat pels virus i ni tant sols els antivirus son capaços de garantir la integritat de les dades.

2) Actualitzacions automàtiques de paquets:

GNU/Linux: Actualitza de forma automàtica els paquets que calen per mantindre el sistema.

Windows: Els paquets s’actualitzen de forma manual. Algunes actualitzacions poden ocasionar conflictes.

3) Actualitzacions totals del sistema (upgrade), sense importar el vell que es:

GNU/Linux: Instal·la-ho una vegada , posa-lo al dia quan calga. Inclús el maquinari vell pots ser actualitzat.

Windows: Sols es trauen versions noves sense actualitzar tot el sistema. Les maquines antigues deixen de ser útils doncs no admeten les noves versions.

4) Miralls , un estalvi de temps:

GNU/Linux: Hi ha molts miralls (mirrors) on descarregar-se de forma automàtica les actualitzacions dels paquets.

Windows: Les actualitzacions sols surten una vegada al mes i sols en servidors de la companyia Microsoft.

5) Accés complet a la informació abans de les actualitzacions:

GNU/Linux: Les notes de llançament indiquen que ha canviat d’una versió a l’altra i quin efecte tindrà sobre el sistema.

Windows: Informació nul·la sobre que fan les actualitzacions abans de posar-les i també després de posar-les.

A més a més si com coordinador TIC del centre (TIC = Tecnologies de la Informació i la Comunicació ) no puc amb el vist-i-plau de la directiva instal·lar un Linux amb arranc dual a la sala de professors i ensenyar a qui ho vulgui com funciona, per a que collons serveix la figura del Coordinador TIC a la Comunitat Valenciana ?

Salutacions cordials als meus alumnes.