Omet navegació

Agraïments, bibliografia i descàrrega

Agraïments:

El shield motor A_UNO (zip - 262631 B) que utilitzem amb arduino al nostre centre ha estat dissenyat per Juanjo Llorca (IES Enric valor de Pego) i Salvador Mena (IES Gabriel Ciscar d'Oliva) amb llicència oberta. Hi ha hui en dia molts shields però que els alumnes agafen les plaques i es solden els components del seu shield és una experiència molt interessant. Els agraïsc de forma pública el seu treball. 

Bibliografia:

Per saber-ne més sobre Arduino:

  1. Language Reference.
  2. «Arduino Cookbook by Michael Margolis with Nick Weldin (O’Reilly). Copyright 2011 Michael Margolis and Nicholas Weldin, 9780596802479.»
  3. Neopixels i la seua programació.
  4. Bluetooth amb Arduino.
  5. BlocklyDuino.
  6. Mètode Steinhart-Hart per mesurar la temperatura d'un NTC de 10K.
  7. Pràctiques STEM per a 4t ESO i Batxillerat
  8. Prácticas STEM para 4t ESO y Bachillerato.

Per saber-ne més d'AppInventor:

  1. Documentació d'AppInventor en anglés.
  2. Arduino meets Android. Autor: Simone Bales

Descàrrega:

Aquest tutorial el podeu descarregar en format HTMLZIP per treballar sense connexió.