Omet navegació

Esquemàtics amb Eagle

Anem a fer el esquemàtic d'un sensor optic reflexiu format per 5 cny70 per detectar línies i muntar un robot que puga correr molt ràpid.

Si el muntatge que anarem a fer tinguera un sol cny70 aquest seria el diagrama per connectar el sensor a l'Arduino.

 Esquema cny70 amb Arduino

 Els pasos següents es fan al mateix temps en l'esquemàtic i al circuit (Board PCB) tot i que ací s'explica per separat.

0- Importem la llibreria del CNY70 des la web de la Universitat de Iowa fins la llibreria de la nostre Eagle.

1- Posem cinc CNY70 , 10 resistències la meitat de 220V i l'altra meitat de 10K, unim els anòdes i les col·lectors cadascú a la seua resistència respectiva. Posem nom a lguns components.

SCH01 cny70

2- Posem les resistències dels ànodes a 5V

SCH02 CNY70

3- Posem les resistències dels col·lectors a 5V

03SCH CNY70

4- Posem els càtodes a GND

04 SCH CNY70

5- Posem els emissors a GND

05SCH CNY70

6- Posem cada unió col·lector restistència a la seua eixida analògica.

O6SCH CNY70