Omet navegació

Annexe: Eagle

Eagle és un programa per dibuixar els teus propis circuits i fer-te la placa de circuit imprés o printed cicuit board (PCB). Eagle és un programa privatiu que es pot instal·lar per fer un ús individual no comercial i funciona en Windows, Linux i Mac OSX.