Omet navegació

8bis Eixides analògiques. Shield Motor1 i 2 PWM

Si volem disminuir  la velocitat de gir del motor podem utilitzar la ordre PWM. Aquesta ordre fa que la eixida digital en lloc de ser 0V o 5V passe a estar modulada per un pols d'amplada variable.

Mira la gràfica de  Timothy Hirzel.

PWM

El pols PWM ens permet triar el regim del motor quan rep el paràmetre que va de 0 a 255 amb l'ordre analogWrite(pols).

El Motor 2 l'habilitem amb el pin 11 , el fem girar horariament si activem el pin 12, i el fem girar anti horariament si si activem el pin 13.

El Motor 1 l'habilitem amb el pin 10 , el fem girar horariament si activem el pin 8, i el fem girar anti horariament  si activem el pin 9.

Anem a veure com es programa aquest conjunt Shield + Arduino.