Omet navegació

8 Eixides analògiques. Shield MotorAB PWM

Si volem disminuir  la velocitat de gir del motor podem utilitzar la ordre PWM. Aquesta ordre fa que la eixida digital en lloc de ser 0V o 5V passe a estar modulada per un pols d'amplada variable.

Mira la gràfica de  Timothy Hirzel.

PWM

El pols PWM ens permet triar el regim del motor quan rep el paràmetre que va de 0 a 255 amb l'ordre analogWrite(pols).

El Motor A l'habilitem amb el pin 9 que permet aplicar un pols PWM  , el fem girar horariament si activem el pin 12, i el fem girar anti horariament si si activem el pin 11.

El Motor B l'habilitem amb el pin 3 que permet aplicar un pols PWM , el fem girar horariament si activem el pin 4, i el fem girar anti horariament  si activem el pin 7.

Mirem el programes exemple.