Omet navegació

8.2 Motor B PWM

Recorda que el Motor B l'habilitem amb el pin 3 amb PWM , el fem girar horariament si activem el pin 7, i el fem girar anti horariament si si activem el pin 4.

Aquest és el programa per fer anar el motor B amb PWM de forma horaria.

Motor B H PWM

i aquest altre és el programa per anar el motor B de forma anti horaria.

Motor B aH PWM

Els vestits ja els baixat a la secció 4.