Omet navegació

8.2 Motor 2 PWM

Recorda que el Motor 2 l'habilitem amb el pin 11 , el fem girar horariament si activem el pin 12, i el fem girar anti horariament si si activem el pin 13.

 Aquest és el programa per fer anar el motor 2 de forma horaria.

Motor 2 H PWM

i aquest altre és el programa per anar el motor 2 de forma anti horaria. 

Motor 2 aH PWM