Omet navegació

8.1 Motor A PWM

Recorda que el Motor A l'habilitem amb el pin 9 amb un pols PWM, el fem girar horariament si activem el pin 12, i el fem girar anti horariament si si activem el pin 11.

Aquest és el programa per fer anar el motor A amb PWM de forma horaria.

Motor A H PWM

i aquest altre és el programa per anar el motor A amb PWM de forma anti horaria.

Motor A aH PWM

Els vestits ja els baixat a la secció 4.