Omet navegació

8.1 Motor 1 PWM

Recorda que el Motor 1 l'habilitem amb el pin 10 , el fem girar horariament si activem el pin 8, i el fem girar anti horariament  si activem el pin 9.

Aquest és el programa per fer anar el motor 1 de forma horaria.

Motor 1 H PWM

i aquest altre és el programa per anar el motor 1 de forma anti horaria. 

Motor 1 aH PWM