Omet navegació

7 Entrades digitals

Anem a veure com utilitzar dos sensors digitals d'entrada d'informació, un detector de moviment PIR i un polsador final de carrera.