Omet navegació

7.3 Activitats entrades digitals.

Millora porta d'entrada a la cotxera.

La porta d'entrada a la cotxera que has programat abans té l'inconvenient que s'obri sempre que es fa fosc.

  • Afegeix al muntatge que has fet adés un polsador amb un resistència de 10KΩ.
  • Modifica el programa per fer que la porta sols s'obriga si es prem el polsador i la resistència LDR té la llum tapada.

Pista: Et caldrà utilitzar una sentència de control «i» (and) dins de la sentència condicional.