Omet navegació

7.2 Entrada digital (Polsador)

Si fas el montatge de la figura amb una protoboard

Polsador + led apagat

podras provar el programa per detectar si el final de carrera està premut.

Programa entrada digital + 1 led activat

Ací tens els vestits al fitxer «Vestits del polsador + 1 led.zip»