Omet navegació

6 Entrada analògica (LDR)

Obre el Fritzing i dibuixa aquest circuit.

Entrada analògica i 2 leds

Fes els vestits amb Inkscape marcant la llum dels leds i exporta-ho en format PNG per tindre els vestits a punt per l'Scratch2. Hui pots utilitar els vestits del fitxer «Vestits entrada analògica (LDR i 2 leds).zip» però si vols programar variants et caldrà aprendre a dibuixar-les amb Fritzing + Inkscape.

Fes el muntatge amb la placa BredBoard i posa el programa.

Programa LDR i 2 leds

Quan el proves veuràs quelcom semblant al següent.

Scratch2 amb entrada analògica i 2 leds

 

Porta d'entrada a la cotxera

  • Munta sobre una targeta Arduino Uno un shield motor i un motor. Munta sobre la protoboard un led roig i un altre verd amb les seues resistències de 220 Ω. Munta sobre la protoboard un LDR amb la resistència de 4,5 KΩ.
  • Fes un programa que permeta obrir la porta de la cotxera quan el cotxe tapa la llum de la resistència LDR, llavors s'obrirà la cotxera i es posarà el led en verd. La porta es mantindrà oberta 30 segons i després si el LDR torna a rebre llum es tancarà de nou posant el semàfor led roig engegat.

Una vegada fet el programa el podràs acoblar a alguna de les portes de cotxera que tenim al taller de tecnologia.