Omet navegació

6 bis 2. Shield Arduino UNO Motor 1-2

Podem fer anar qualsevol motor en Arduino, no cal que siguen servomotors que són una mica més cars.

Per fer anar motors normals sols cal que afegim a la targeta Arduino Uno 

Arduino Uno

un shield motor per poder-hi afegir més voltatge, des de 6 fins 19 V.

Shield A-uno

Aquest shield té un integrat L293DNE, 13 leds, 10 resistències de 220, i diverses clemes per connectar lateralment els cables dels dispositius que posens als pins del shield, i diverses clemes per connectar verticalment amb els pins de la targeta Arduino Uno. Aquest shield és posa a sobre de la targeta Arduino uno, connectant-se les clemes verticals mascles i femelles per funcionar minimitzant els cables, a continuació tens una imatge on pots veure si passes el ratolí per damunt la presencia o absencia del shield.

 Arduino Uno + Shield A-uno

En aquest Shield podem posar dos motors 1 i 2 que controlen amb 3 pins cadascun.

El Motor 2 el fem girar horariament si activem el pin 12, i el fem girar anti horariament si si activem el pin 13. Si activem el pin 11 tindrem un pols d'amplada variable.

El Motor 1 el fem girar horariament si activem el pin 8, i el fem girar anti horariament  si activem el pin 9. Si activem el pin 10 tindrem un pols d'amplada variable.

Anem a veure com es programa aquest conjunt Shield + Arduino.