Omet navegació

6 bis 1. Shield cassolà Motor AB

Podem fer anar qualsevol motor en Arduino amb un shield casolà , no cal que siguen servomotors que són una mica més cars.

Per fer anar motors normals sols cal que afegim a la targeta Arduino Uno

Arduino Uno (mida real)

un shield motor per poder-hi afegir més voltatge, des de 6 fins 19 V.

Shield Motor AB (mida real)

Aquest shield té un integrat L293DNE, 4 leds, 2resistències de 220, i diverses clemes per connectar lateralment els cables dels dispositius que posens als pins del shield, i diverses clemes per connectar verticalment amb els pins de la targeta Arduino Uno. Aquest shield és posa a sobre de la targeta Arduino uno, connectant-se les clemes verticals mascles i femelles per funcionar minimitzant els cables, a continuació tens una imatge on pots veure si passes el ratolí per damunt la presencia o absencia del shield.

Shield Motor AB + Arduino Uno

El shield el pots veure, si fora transparent, al PCB de baix, si vas a la pàgina aquesta podràs imprimir el full per planxar el circuit i soldar els components. Pots veure que l'alimentació externa es connecta als pins + i GND (-) de la part inferior esquerra. A les imatges superiors pots veure que té un cable que uneix els pins GND de l'integrat L293 del costat esquerre i dret per tal que estiguen a massa.

Shield Motor Arduino

En aquest Shield podem posar dos motors A i B que controlen amb 3 pins cadascun.

El Motor A l'habilitem amb el pin 9 que li dona alimentació elèctrica al costat esquerre del L293D, el fem girar horariament si activem el pin 12, i el fem girar anti horariament si si activem el pin 11.

El Motor B l'habilitem amb el pin 3 que li dona alimentació elèctrica al costat dret del L293D, el fem girar horariament si activem el pin 4, i el fem girar anti horariament  si activem el pin 7.

Anem a veure com es programa aquest conjunt Shield + Arduino.