Omet navegació

6.1.- Integrat L293. Construcció del Shield casolà Motor AB

 1- Esquema elèctric.

El següent esquema elèctric ens permet treballar amb motor connectats a fonts d'alimentació externes o piles de 6 a 19V.

Recorda que cal connectar el negatiu de la font d'alimentació al GND en la placa Arduino.

Esquema L293DNE i Arduino

2. Funcionament del integrat L293D. Taula de la veritat

A l'explicació que segueix anem a esmentar sols les potes de l'integrat L293D. (No els confongau amb el pins d'Arduino). 

S'alimenta d'un voltatge de 5V a les potes 8 i 16.

El pol negatiu o GND es posa a les potes 4 , 5, 12, i 13.

El motor A és posa a les potes 3 i 6. El motor B és posa a les potes 11 i 14.

Si la pota 1 no rep alimentació elèctrica no funciona el motor A.  Si la pota 9 no rep alimentació elèctrica no funciona el motor B. 

Les potes 2 i 7 determinen amb si el funcionament del motor A és avant o enrere. Mireu la taula de la veritat.

Les potes 10 i 15 determinen amb si el funcionament del motor B és avant o enrere. Mireu la taula de la veritat.

Taula de la veritat:

Pota 2 Pota 7
Motor A
Aturat (LOW) Aturat (LOW) Aturat
Engegat (HIGH)
Aturat (LOW)
Engegat i avant
Aturat (LOW)
Engegat (HIGH) Engegat i enrrere
Engegat (HIGH) Engegat (HIGH) Aturat
     
Pota 15
Pota 10
Motor B
Aturat (LOW) Aturat (LOW) Aturat
Engegat (HIGH)
Aturat (LOW)
Engegat i avant
Aturat (LOW)
Engegat (HIGH) Engegat i enrrere
Engegat (HIGH) Engegat (HIGH) Aturat

3. Shield per Arduino Uno i Arduino clònica

Aquest és el shield i la forma d'alimentar-lo de forma externa si li posem fins a dos motors, o de forma interna si sols volen utilitzar les clemes per fixar els fils a la targeta Arduino.

Alimentació Shield Arduino

El procediment per tindre el nostre circuit és:

  • Agafem paper de transferència tèrmica comprat en una tenda de electrònica, i imprimim amb una impressora lasser el dibuix amb el Shield per Arduino Uno o per Clòniques d'Arduino (amb més pins).
  • Retallen el paper per fer sols un circuit.
  • Posem el paper sobre la placa i el enganxem amb cita aïllant.. Posem a sobre un drap net i planxem amb la planxa a mitja temperatura. No moveu el paper.
  • En acabar de transferir tot el dibuix, preparem la barreja d'àcid sulfúric (1 part) , peròxid d'hidrogen (1 part) i aigua (2 parts).
  • Introduïm la plaqueta i esperem que es dissolga tot el coure llevat del que està protegit per el dibuix.
  • Amb unes pinces traguem el circuit, el llavem amb aigua, el eixuguem.
  • Netegem el circuit amb acetona.
  • El eixuguem i fem els forats amb un trepant elèctric petit.
  • Soldem el socal del L293D i els 6 connector per als cables.
  • Posem el integrat L293D al socal, connectem el cables com es veu al començament d'aquest full i provem el programa de baix.

 A la secció 6 bis 1 veurem els programes per fer anar aquest shield casolà.

A continuació tens un vídeo mostrant-te el funcionament del «shield casolà Motor AB» amb Arduino amb els programes de la secció 6 bis 1.