Omet navegació

4bis. Controla amb un motor el teu projecte. Shield motor Uno 2015.

Podem fer anar qualsevol motor en Scratch2, no cal que siguen servomotors que són una mica més cars.

Per fer anar motors normals sols cal que afegim a la targeta Arduino Uno 

Arduino Uno

un shield motor per poder-hi afegir més voltatge, des de 6 fins 19 V.

Shield A-uno

Aquest shield té un integrat L293DNE, 13 leds, 10 resistències de 220, i diverses clemes per connectar lateralment els cables dels dispositius que posens als pins del shield, i diverses clemes per connectar verticalment amb els pins de la targeta Arduino Uno. Aquest shield és posa a sobre de la targeta Arduino uno, connectant-se les clemes verticals mascles i femelles per funcionar minimitzant els cables, a continuació tens una imatge on pots veure si passes el ratolí per damunt la presencia o absencia del shield.

 Arduino Uno + Shield A-uno

Ací tens els vestits per programar els motors 1 i 2 amb Scratch2.  També teniu ací el fitxer ZIP amb les imatges PCB per poder fer les plaques.

En aquest Shield podem posar dos motors 1 i 2 que controlen amb 3 pins cadascun.

El Motor 2 l'habilitem amb el pin 11 , el fem girar horariament si activem el pin 12, i el fem girar anti horariament si si activem el pin 13.

El Motor 1 l'habilitem amb el pin 10 , el fem girar horariament si activem el pin 8, i el fem girar anti horariament  si activem el pin 9.

Anem a veure com es programa aquest conjunt Shield + Arduino.