Omet navegació

4 Controla amb un motor el teu projecte. Shield Motor AB

Podem fer anar qualsevol motor en Scratch2, no cal que siguen servomotors que són una mica més cars.

Per fer anar motors normals sols cal que afegim a la targeta Arduino Uno

Arduino Uno (mida real)

un shield motor per poder-hi afegir més voltatge, des de 6 fins 19 V.

Shield Motor AB (mida real)

Aquest shield té un integrat L293DNE, 4 leds, 2resistències de 220, i diverses clemes per connectar lateralment els cables dels dispositius que posens als pins del shield, i diverses clemes per connectar verticalment amb els pins de la targeta Arduino Uno. Aquest shield és posa a sobre de la targeta Arduino uno, connectant-se les clemes verticals mascles i femelles per funcionar minimitzant els cables, a continuació tens una imatge on pots veure si passes el ratolí per damunt la presencia o absencia del shield.

Shield Motor AB + Arduino Uno

El shield el pots veure, si fora transparent, al PCB de baix, si vas a la pàgina aquesta podràs imprimir el full per planxar el circuit i soldar els components. Pots veure que l'alimentació externa es connecta als pins + i GND (-) de la part inferior esquerra. A les imatges superiors pots veure que té un cable que uneix els pins GND de l'integrat L293 del costat esquerre i dret per tal que estiguen a massa.

Shield Motor Arduino

En aquest Shield podem posar dos motors A i B que controlen amb 3 pins cadascun.

El Motor A l'habilitem amb el pin 9 que li dona alimentació elèctrica al costat esquerre del L293D, el fem girar horariament si activem el pin 12, i el fem girar anti horariament si si activem el pin 11.

El Motor B l'habilitem amb el pin 3 que li dona alimentació elèctrica al costat dret del L293D, el fem girar horariament si activem el pin 4, i el fem girar anti horariament  si activem el pin 7.

Anem a veure com es programa aquest conjunt Shield + Arduino.