Omet navegació

4.2 Motor B

Recorda que el Motor B l'habilitem amb el pin 3 que li dona alimentació elèctrica al costat esquerre del L293D, el fem girar horariament si activem el pin 7, i el fem girar anti horariament si si activem el pin 4.

Aquest és el programa per fer anar el motor B de forma horaria.

Motor B H

i aquest altre és el programa per anar el motor B de forma anti horaria.

Motor B aH

A continuació tens un fitxer amb els vestits del motor B per provar aquest programa.