Omet navegació

4.2 Motor 2

Recorda que eMotor 2 l'habilitem amb el pin 11 , el fem girar horariament si activem el pin 12, i el fem girar anti horariament si activem el pin 13.

 Aquest és el programa per fer anar el motor 2 de forma horaria.

Motor 2 H

i aquest altre és el programa per anar el motor 2 de forma anti horaria.

Motor 2 aH