Omet navegació

4.1 Motor A

Recorda que el Motor A l'habilitem amb el pin 9 que li dona alimentació elèctrica al costat esquerre del L293D, el fem girar horariament si activem el pin 12, i el fem girar anti horariament si si activem el pin 11.

Aquest és el programa per fer anar el motor A de forma horaria.

Motor A H

i aquest altre és el programa per anar el motor A de forma anti horaria.

Motor A aH

A continuació tens un fitxer amb els vestits del motor A per provar aquest programa.