Omet navegació

4.1 Motor 1

Recorda que el Motor 1 l'habilitem amb el pin  10 , el fem girar horariament si activem el pin 8, i el fem girar anti horariament  si activem el pin 9.

Aquest és el programa per fer anar el motor 1 de forma horaria.

Motor 1 H

i aquest altre és el programa per anar el motor 1 de forma anti horaria.

Motor 1 aH