Omet navegació

4.1 Activitat 11-Leds-For

Escriu un programa modificant el que tens a l'exemple que engege i apague els 13 leds dels teu shield motor que has soldat.
Has de complir les condicions següents:

  • La matriu que emmagatzema els ports dels 11 leds s'ha de dir "portLED[ ]"
  • El temps que cada led ha d'estar engegat mentre no estiguen tots els leds engegats és 250 mili segons.
  • Els temps que tots els leds romandran engegats quan tots estiguen engegats serà de 3,5 segons.
  • El temps que  tardarà cada led en aturar-se és de 475 mili segons mentre hi haja un led engegat.
  • Els temps que romandran els led apagats tots junts és de 2,5 segons.

11 LEDS al Arduino