Omet navegació

3 Control amb el teclat

Coneixements previs

Anem a veure com controlar amb el teclat el nostre projecte. Obri el programa led13 que has fet abans i modifica'l com veus a la imatge de sota.

Led13 per teclat

Com pots veure si prems la lletra «e» engegues el led posat al port 13, mentre que si prems la lletra «a» atures el led 13.

Encreuament semafòric polsat pel vianant.

Recupera l'encreuament semafòric fet  a la secció d'abans i modifica el programa per tal que el vianant puga pulsar la tecla «e» del teclat i ocurrisquen les següents accions:

  • El semàfor del cotxes passa de verd a taronja i es manté groc durant 2 segons. Després passa a roig i es manté així roig de forma indefinida de moment.
  • El semàfor dels vianant passa de roig a verd en quan el semàfor dels cotxes es posà roig i es manté de forma indefinida de moment.

Quan el vianant ha creuat el vianant prem el botó «a» i ocorren les següents accions:

  • El semàfor dels vianant passa de verd a roig i es manté així indefinidament.
  • El semàfor dels cotxes passa de roig a verd dos segons més tard des de que el semàfor del vianants es posa roig i es manté així indefinidament.